ด้ามมีดกลึงอินเสิร์ท / Lathe insert cutting tool

ด้ามมีดกลึงอินเสิร์ท / Lathe insert cutting tool

CONTACT US 092-596-4599 02-373-1509 092-5964599 cnc-kit@hotmail.com PRODUCTS เครื่อง CNC    -  เครื่องกลึง CNC   -  เครื่องมิลลิ่ง CNC  -  Mini CNC   -  CNC 4 แกน   -  CNC สั่งทำพิเศษ เครื่องแมนนวล  -  เครื่องกลึง   -  เครื่องมิลลิ่ง  -  แปลงเครื่องแมนนวลเป็น CNC อะไหล่  -  อะไหล่ทั้งหมด
อ่านต่อ

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น / 7 pcs Lathe insert tool set

รหัสสินค้า Code ขนาด                                                                      Size (D.) mm. ราคา                                                         Price (Baht) 310101-08070001 8 3,500 310101-10070001 10 4,500 310101-12070001 12 5,500 310101-14070001 14 6,500 310101-15070001 15 6,700 310101-16070001 16 6,900 310101-20070001 20 7,500 310101-25070001 25 9,500 *(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   CONTACT US 092-596-4599 02-373-1509 092-5964599 cnc-kit@hotmail.com PRODUCTS เครื่อง CNC    -  เครื่องกลึง CNC   -  เครื่องมิลลิ่ง CNC  -  Mini CNC   -  CNC 4 แกน   -  CNC สั่งทำพิเศษ เครื่องแมนนวล  -  เครื่องกลึง   -  เครื่องมิลลิ่ง  -  แปลงเครื่องแมนนวลเป็น CNC อะไหล่  -  อะไหล่ทั้งหมด
อ่านต่อ
ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น / 9 pcs Lathe insert tool set

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น / 9 pcs Lathe insert tool set

  รหัสสินค้า Code ขนาด Size (D.) mm. ราคา Price (Baht) 310101-13090001 13 6,000 310101-15090001 15 7,500 310101-16090001 16 8,000 310101-20090001 20 9,500 310101-25090001 25 11,000 *(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   CONTACT US 092-596-4599 02-373-1509 092-5964599 cnc-kit@hotmail.com PRODUCTS เครื่อง CNC    -  เครื่องกลึง CNC   -  เครื่องมิลลิ่ง CNC  -  Mini CNC   -  CNC 4 แกน   -  CNC สั่งทำพิเศษ เครื่องแมนนวล  -  เครื่องกลึง   -  เครื่องมิลลิ่ง  -  แปลงเครื่องแมนนวลเป็น CNC อะไหล่  -  อะไหล่ทั้งหมด
อ่านต่อ

เม็ดมีดกลึง / Insert Cutter

CONTACT US 092-596-4599 02-373-1509 092-5964599 cnc-kit@hotmail.com PRODUCTS เครื่อง CNC    -  เครื่องกลึง CNC   -  เครื่องมิลลิ่ง CNC  -  Mini CNC   -  CNC 4 แกน   -  CNC สั่งทำพิเศษ เครื่องแมนนวล  -  เครื่องกลึง   -  เครื่องมิลลิ่ง  -  แปลงเครื่องแมนนวลเป็น CNC อะไหล่  -  อะไหล่ทั้งหมด
อ่านต่อ