เรารับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง

  • เงินสด
  • บัตรเครดิต ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ครั้งแรก มัดจำ 30% (กรณีมี การปรับเครื่อง)
ครั้งสอง ตรวจรับงาน 70%

 

payment