ด้ามมีดกลึงอินเสิร์ท / Lathe insert cutting tool

DSC09692

 

Insert tool : SDJCR1010H07  (10 mm.) / ด้ามมีดกลึง : SDJCR1010H07  (10 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงปอกและปาดงานด้านนอก ขนาด 10 มม. เม็ดมีดเบอร์ 07
10 mm insert tool for outer lathe with cutter No 07.

ราคา 450 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude

Insert tool : SDJCR1212H07 (12 mm.) / ด้ามมีดกลึง : SDJCR1212H07 (12 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงปอกและปาดงานด้านนอก ขนาด 12 มม. เม็ดมีดเบอร์ 07
12 mm insert tool for outer lathe with cutter No 07.

ราคา 480 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude

Insert tool : SER1212H16 (12 mm.) / ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงเกลียว : SER1212H16 (12 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงเกลียวนอก ขนาด 12 มม. เม็ดมีดเบอร์ 16
12 mm insert tool for threading with a cutter No 16.

ราคา 800 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude

Insert tool : SDJCR1616H11 (16 mm.) / ด้ามมีดกลึง : SDJCR1616H11 (16 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงปอกและปาดงานด้านนอก ขนาด 16 มม. เม็ดมีดเบอร์ 11
16 mm insert tool for outer lathe with cutter No 11.

ราคา 600 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude

Insert tool : SER1616H16 (16 mm.) / ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงเกลียว : SER1616H16 (16 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงเกลียวนอก ขนาด 16 มม. เม็ดมีดเบอร์ 16
16 mm insert tool for threading with a cutter No 16.

ราคา 900 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude

Insert tool : MGEHR1616H-2 (16 mm.) / ด้ามมีดกลึงสำหรับตัดและเซาะร่อง : MGEHR1616H-2 (16 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงตัดและเซาะร่อง ขนาด 16 มม. เม็ดมีด ขนาด 2 มม.
16 mm insert tool for gouge and cutting with a cutter size of 2 mm.

ราคา 900 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude

Insert tool : S16QS CLCR09 (16 mm.) / ด้ามมีดกลึงใน :  S16QS CLCR09 (16 mm )

ด้ามมีดกลึงอินเสริ์ทสำหรับกลึงใน ขนาด 16 มม. เม็ดมีดเบอร์ 09
16 mm insert tool for inner lathe with cutter No 09.

ราคา 900 บาท

ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Vat 7% exclude