เครื่องกลึง CNC : CNC LATHE

เครื่องกลึงซีเอ็นซี (เครื่องกลึง CNC) และ เครื่องกลึง CNC ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งระบบได้หลายรูปแบบให้เหมาะแก่การใช้งานของลูกค้าค่ะ เครื่อง CNC ทุกรุ่นมีสอนการใช้งานโปรแกรม CAD/CAM เบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถประยุกต์ใช้งานด้วยตัวเองได้ค่ะ
CNC lathe, Lathe cnc CAD/CAM software training is included in every machine purchase.

เครื่องกลึง CNC 

เครื่องกลึง CNC สามารถกลึงงานอัตโนมัติ ผู้ปฎิบัติงานไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องกลึงเพื่่อกลึงงานให้มีประสิทธิภาพโดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องและอุปกรณ์ที่เลือกใช้กับตัวเครื่องโดยจะขึ้นกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เลือกใช้

เมื่อซื้อเครื่องกลึง CNC 
1. มีการสอนการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งานเป็น
2. สอนการเขียน G-Code เบื้องต้น
3. สอนการใช้ CAD/CAM เบื้องต้น

CNC Lathe

CNC Lathe is an automatic lathe machine. User does not need to have excellent lathe skills to get a quality products. Price is depended on the machine size and chosen options.

What you get when buying a CNC Lathe
1. Free training on the fundametal of using Lathe machine
2. Basic G-Code writing
3. CAD/CAM basic

ซื้อเครื่อง CNC ทุกรุ่นเทรนนิ่งการใช้เครื่อง ฟรี โดย ดร.วิศวกร

FREE MACHINE TRAINING WHEN PURCHASING ANY CNC MACHINE