ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น / 7 pcs Lathe insert tool set

ชุดมีดกลึงอินเสิร์ทขนาดต่างๆสำหรับเครื่องกลึง

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 8 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 10 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 12 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 14 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 15 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 7 pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น Lathe insert tool set 7 pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 8 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt10mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 10 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt12mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 12 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt14mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 14 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt15mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 15 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt16mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt20mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt25mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 7 pcs

รหัสสินค้า

Code

ขนาด                                                                      Size (D.) mm. ราคา                                                         Price (Baht)
310101-08070001 8 3,500
310101-10070001 10 4,500
310101-12070001 12 5,500
310101-14070001 14 6,500
310101-15070001 15 6,700
310101-16070001 16 6,900
310101-20070001 20 7,500
310101-25070001 25 9,500

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)