ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น / 7 pcs Lathe insert tool set

ชุดมีดกลึงอินเสิร์ทขนาดต่างๆสำหรับเครื่องกลึง

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 8 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 10 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 12 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 14 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 15 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 7 pcs
ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 7 pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น Lathe insert tool set 7 pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 8 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt10mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 10 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt12mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 12 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt14mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 14 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt15mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 15 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt16mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt20mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 7 pcs

7pt25mm7pcs

ชุดมีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 7 pcs

รหัสสินค้า

Code

ขนาด                                                                      Size (D.) mm.ราคา                                                         Price (Baht)
310101-0807000183,500
310101-10070001104,500
310101-12070001125,500
310101-14070001146,500
310101-15070001156,700
310101-16070001166,900
310101-20070001207,500
310101-25070001259,500

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)