เม็ดมีดกลึง / Insert Cutter

มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 8 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 10 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 12 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 13 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 14 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 15 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 7 pcs
มีดกลึง 7 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 7 pcs