บริการหลังการขายเครื่อง CNC

การรับประกัน (Warranty)

 • มอเตอร์ ประกัน 3 เดือน (3 months warranty for most spindle motors)
 • ตัวเครื่องและระบบไฟฟ้า ประกัน 1 ปี (1 year warranty for every parts)

การอบรม (Training)

 • อบรมทฤษฎีและปฏิบัติฟรีโดยวิศวะกร 1 วัน (เราสอนและจัดอบรมโดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ช่างทั่วไป)
  (Training session is conducted by an engineer after purchasing a machine for free.)
 • รบกวนลูกค้าแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมและวันที่สะดวกกับทางบริษัทก่อน
  (Please inform date and number of participants in advance)
 • อบรมฟรีที่บริษัท PCAM หากอบรมนอกสถานที่ลูกค้าจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม
  (Free training at PCAM workshop only. On-site training will be charged.)

ข้อดีของเรา (Advantages)

 • หากเกิดปัญหาทางด้านตัวเครื่อง การทำงาน หรือเครื่องเกิดความเสียหาย จะกระทบต่อธุรกิจของท่านน้อยที่สุด เพราะเราสามารถเข้าตรวจสอบ หรือซ่อมแซมเบื้องต้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยไม่จำเป็นต้องรอติดต่อช่างจากต่างประเทศ เนื่องจากเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ และเราเป็นผู้ผลิตเครื่องด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้รวดเร็วกว่าแน่นอน
  (If the unfortunate accident is occurred and the machine is damaged, we could send our technicians within 3 days which will reduce your loss. As we are the manufacturer, the problems could be solved rapidly and you do not have to wait for the foreign technicians.)
 • เรายินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับ CNC ในเชิงธุรกิจของคุณ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เรายินดีที่จะสอนการใช้งานตั้งแต่พื้นฐาน จนใช้งานเป็น สำหรับลูกค้าที่มีพื้นฐานมาอยู่แล้ว อยากได้รายละเอียดในเชิงลึก เรายินดีสอนและให้คำแนะนำ
  (We could suggest, recommend or give advices about CNC for your business.)
 • ที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายย่อย บริษัท ห้างร้าน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ จากหลายด้าน และหลายแนวธุรกิจ เรามีบริการจัดสอน ฝึกอบรมบุคลากร อาจารย์ หรือนักเรียน นักศึกษาของท่านนอกสถานที่ ตามบริษัท มหาวิทยาลัย สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ อย่างเป็นทางการโดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ
  (We are trusted by many companies, universities and colleges. We have on site training service for your employees, teachers or students by an expert engineer.)