ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น / 9 pcs Lathe insert tool set

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 13 mm Lathe insert tool set 9 pcs
ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 9 pcs
ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 9 pcs
ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 9 pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 13 mm Lathe insert tool set 9 pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 13 mm Lathe insert tool set 9 pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 9 pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 16 mm Lathe insert tool set 9 pcs

9pt20mm9pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 20 mm Lathe insert tool set 9 pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 9 pcs

ชุดมีดกลึง 9 ชิ้น ขนาด 25 mm Lathe insert tool set 9 pcs

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

ราคา

Price (Baht)

310101-13090001 13 6,000
310101-15090001 15 7,500
310101-16090001 16 8,000
310101-20090001 20 9,500
310101-25090001 25 11,000

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)