สปินเดิลมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ / Water-Cooled Spindle Motor

J02_0376J02_0417

SPINDLE 800W
Specification Value
Rated Speed 24,000 RPM
Power type AC 3 phase / AC (ไฟบ้าน)
Coolant Water Cooled
Power 800 watts
Voltage 220 V
Motor Length 195mm
Diameter 65mm
Collet Size ER11

SPINDLE 1500W
Specification Value
Rated Speed 24,000 RPM
Power type AC 3 phase / AC (ไฟบ้าน)
Coolant Water Cooled
Power 1500 watts
Voltage 220 V
Motor Length 170mm
Diameter 52mm
Collet Size ER11

SPINDLE 2200W
Specification Value
Rated Speed 24,000 RPM
Power type AC 3 phase / AC (ไฟบ้าน)
Coolant Water Cooled
Power 2200 watts
Voltage 220 V
Motor Length 213mm
Diameter 80mm
Collet Size ER20

SPINDLE 3000W
Specification Value
Rated Speed 24,000 RPM
Power type AC 3 phase / AC (ไฟบ้าน)
Coolant Water Cooled
Power 3000 watts
Voltage 220 V
Motor Length 220mm
Diameter 100mm
Collet Size ER20

รหัสสินค้า

Code

สินค้า

Product

ราคา

Price

550105-01080001SPINDLE MOTOR 0.8KW8,000
550105-02150002SPINDLE MOTOR 1.5KW9,000
550105-02220002SPINDLE MOTOR 2.2 KW11,000
550105-02300001SPINDLE MOTOR 3.0KW18,000
550102-10522002INVERTER SUNFAR 1.5KW10,000
550102-20222002INVERTER SUNFAR 2.2KW11,000
550102-10530001INVERTER SUNFAR 3.0KW11,000

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)