ชุดขับแกนเครื่องมิลลิ่ง / POWER FEED

ชุดขับแกนเครื่องมิลลิ่งแบบแมนนวลอัตโนมัติ POWER FEED อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมิลลิ่ง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนที่ของแกน ใช้ได้ทั้งแกน  X และ แกน Y
อ่านต่อ