ด้ามต๊าปเกลียว / T-Type tap wrench

thumbnail2
T-Type tap wrench M3-M6 Price 260
T-Type tap wrench M5-M8 Price 270
T-Type tap wrench M6-M12 Price 290

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)