วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ / Stepping motor driver

J02_0460

 

DRIVER 2H504
Specification Value
Control Pu/Dr
Phase 2
Current/Phase 4.2A Max
MicroStep 400-25600 Pu/rev
Model 2H504
Max input Voltage 18-50 VDC

 

DRIVER 806D
Specification Value
Control Pu/Dr
Phase 2
Current/Phase 7.8 A Max
MicroStep 200-12800 Pu/rev
Model 2H806D
Max input Voltage 24-80 VDC

 

รหัสสินค้า

Code

สินค้า

Product

ราคา

Price

550101-50440201 DRIVER 2H504 3,000
550101-80670801 DRIVER 2H806D 3,500

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)