ชุดแคลมป์ 58 ชิ้น ขนาด M8 และ M10

แคลมป์ แคลมป์จับงาน Clamp ชุดแคลมป์จับยึดชิ้นงานโลหะ 58 ชิ้น ขนาด M8 และ M10 / 58 pcs Steel Clamping Kit

ชุดแคลมป์จับยึดชิ้นงานโลหะ 58 ชิ้น ขนาด M8 และ M10 ขนาดมาตรฐานใช้กับเครื่องมิลลิ่ง T-Slot มาตรฐานขนาด M8 และ M10

ขนาด M8 ราคาชุดละ 2200 บาท

ขนาด M10 ราคาชุดละ 2500 บาท

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%