เซอร์โวมอเตอร์ พร้อมวงจรขับ / Servo motor with Driver

J02_0422

รหัสสินค้า

Code

สินค้า

Product

ราคา

Price

550104-11040012 SERVO MOTOR110ST-M06020,400W.1.27NM. 3000rpm + DRIVER 21,000
550104-80752393 SERVO MOTOR 80ST-M02430 750W 2.39 N.M. + DRIVER 23,000
550104-80100401 SERVO MOTOR  80ST-M04025 1.0KW 4N.M.+DRIVER 26,000
550104-13026101 SERVO MOTOR  2600W 10N.M. + Driver  130ST-M10025 39,000

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Servo motor 1.27Nm 0.4kW with Driver
Specification Value
Holding Torque 1.27 Nm.
Rated Speed 3000 RPM
Current 2.5A
Encoder Resolution 2500 Pu/rev
Model 60ST-M01330
Power 400 W
Rated Voltage 220 V
Peak torque 3.9 Nm

Servo motor 2.39Nm 0.75kW with Driver
Specification Value
Holding Torque 2.39 Nm.
Rated Speed 3000 RPM
Current 3A
Encoder Resolution 2500 Pu/rev
Model 80ST-M02430
Power 750 W
Rated Voltage 220 V
Peak torque 7.1 Nm

Servo motor 4Nm 1kW with Driver
Specification Value
Holding Torque 4 Nm.
Rated Speed 2500 RPM
Current 4A
Encoder Resolution 2500 Pu/rev
Model 90ST-M04025
Power 1000 W
Rated Voltage 220 V
Peak torque 12 Nm

Servo motor 6Nm 1.2kW with Driver
Specification Value
Holding Torque 6 Nm.
Rated Speed 2000 RPM
Current 4.5A
Encoder Resolution 2500 Pu/rev
Model 110ST-M06020
Power 1200 W
Rated Voltage 220 V
Peak torque 12 Nm