ชุดขับแกนเครื่องมิลลิ่ง / POWER FEED

j02_0437

ชุดขับแกนเครื่องมิลลิ่งแบบแมนนวลอัตโนมัติ POWER FEED

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมิลลิ่ง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนที่ของแกน ใช้ได้ทั้งแกน  X และ แกน Y

ราคา  15,000  บาท *(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)