ดอกกัดงานอะคริลิค บอร์ดวงจรไฟฟ้า / PCB endmills

PCB_1PCB_2
PCB_3PCB_4

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

ความยาวคมตัด

Cutting edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300105-023103070.373.175300
300105-023106070.673.175300
300105-02311007173.175150
300105-023115851.58.53.175150
300105-0231209529.53.175150
300105-023125102.510.53.175150
300105-023130123123.175150

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)