ดอกกัดงานอะคริลิค บอร์ดวงจรไฟฟ้า / PCB endmills

PCB_1 PCB_2
PCB_3 PCB_4

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

ความยาวคมตัด

Cutting edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300105-02310307 0.3 7 3.175 300
300105-02310607 0.6 7 3.175 300
300105-02311007 1 7 3.175 150
300105-02311585 1.5 8.5 3.175 150
300105-02312095 2 9.5 3.175 150
300105-02312510 2.5 10.5 3.175 150
300105-02313012 3 12 3.175 150

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)