ดอกกัดงานอะคริลิค บอร์ดวงจรไฟฟ้า / PCB Drill cnc router tool Mini Drill

PCB DRILL_3

PCB DRILL_1PCB DRILL_2

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

ความยาวคมตัด

Cutting edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300105-033103550.35.53.175300
300105-033106950.69.53.175300
300105-03311010110.53.175150
300105-033112101.210.53.175150
300105-033115121.5123.175150
300105-033120122.0123.175150
300105-033125122.5123.175150
300105-033130123123.175150

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)