ดอกกัดงานอลูมิเนียมและเหล็ก / End mill with inserts fitted on

J02_0237 J02_0241 J02_0245

End mill with inserts fitted on

เอ็นมิลชนิดเปลี่ยนมีด ลดปัญหาการต้องลับคม

มีตั้งแต่ขนาด 10 มม., 12 มม., 16มม., และ 20 มม.

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

ราคา

Price (Baht)

300100-30012130 End mill right angle shoulder BAP 300R 12-130-C12 1,400
300100-30016050 End mill right angle shoulder BAP 300R 16-50-C16 1,600
300100-30010100 End mill right angle shoulder BAP 300R 10-100-C10 1,200
300100-30020150 End mill right angle shoulder BAP 300R 20-150-C20 1,800
300100-30020200 End mill right angle shoulder BAP 300R 20-200-C20 2,000

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)