ชุดหัวจับชนิด MT3 ER16 8 ชิ้น / 8 pcs Collet Chuck Set

J02_0218 J02_0172

ชุดหัวจับชนิด MT3 ER16  8 ชิ้น

รหัสสินค้า

Code

ก้านจับแบบ

Shank type

จำนวนคอลเลต

Number of collet

คอลเลตขนาด

Collet size

ขนาดจับดอก

Collet Diameter

ราคา (ชุด)

Price (Set)

CH004 MT3 8 ER16 2,3,4,5,6,7,8,10 4,500

 

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)