ป้อมมีดอัตโนมัติ / Auto Tool Changer (ATC) / TURRET

s1

TURRET ป้อมมีดอัตโนมัติ  จับมีดได้ 4 อัน สามารถปรับเปลี่ยน อัตโนมัติ

ตามคำสั่งโปรแกรมที่ป้อน มีหลายขนาดให้เลือก

Turret

LD4-CK6125  ราคา 25,000

LD4-CK0625  ราคา 24,000

LD4-CK0620  ราคา 23,000

LD4-CK0610  ราคา 18,000

ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวสินค้าไม่รวมค่าเขียนโปรแกรม

ไม่รวมค่าติดตั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %