ด้ามต๊าปเกลียว / Adjustable ratchet tap wrench

Ratchet tap spanner

M5-M20 adjustable ratchet tap wrench Price 450
M1-M12 adjustable ratchet tap wrench Price 270

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)