ดอกกัดงานอะคริลิค บอร์ดวงจรไฟฟ้า / Acrylic endmill

รหัสสินค้า Code ขนาด Size (D.) mm. จำนวนฟัน Teeth ความยาวคมตัด Cutting edge length (mm.) ความโตก้านจับ Shank Diameter (mm.) ราคา Price (Baht)
300105-013105030.5233.175350
300105-013106040.6243.175350
300105-013107040.7243.175400
300105-013108050.8253.175400
300105-013110061263.175300
300105-013112651.226.53.175300
300105-013115081.5283.175300
300105-013116081.6283.175300
300105-013120082283.175300
300105-013124082.4283.175300
300105-013125082.5283.175400
300105-013130083283.175400
300105-0131301232103.175400
300105-013131103.1752103.175400

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)