ชุดหัวจับชนิด MT3 ER25 ER32 15 ชิ้น / 15 pcs Collet Chuck Set

colletset

ชุดหัวจับชนิด MT3 ER25  15ชิ้น

รหัสสินค้า

Code

ก้านจับแบบ

Shank type

จำนวนคอลเลต

Number of collet

คอลเลตขนาด

Collet size

ขนาดจับดอก

Collet Diameter

ราคา (ชุด)

Price (Set)

450104-32500010MT315ER252,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10,12, 14,15, 16,18, 206,500

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ชุดหัวจับชนิด MT3 ER32 15ชิ้น

รหัสสินค้า

Code

ก้านจับแบบ

Shank type

จำนวนคอลเลต

Number of collet

คอลเลตขนาด

Collet size

ขนาดจับดอก

Collet Diameter

ราคา (ชุด)

Price (Set)

450105-33200015MT315ER322,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10,12, 14,15, 16,18, 207,500

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)