เครื่อง CNC Double Column

เครื่อง CNC Double Column มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับเครื่อง Milling CNC แต่มีขนาดพื้นที่ทำงานใหญ่กว่า สามารถกัดงานหนักได้ และมีความแม่นยำกว่าเครื่อง CNC router รุ่นปกติ สามารถเลือกขนาดพื้นที่กัดงานได้ตามสั่ง

เครื่อง cnc double column, CNC Milling, CNC Machines, MILLING CNC, เครื่อง MILLING CNC, เครื่อง Milling อัตโนมัติ, เครื่องกัด CNC, เครื่องกัดซีเอ็นซี, เครื่องกัดอัตโนมัติ, เครื่องซีเอ็นซี, เครื่องมิลลิ่ง CNC, เครื่องมิลลิ่งซีเอ็นซี, เครื่องมิลลิ่งอัตโนมัติ
spec double column 1
spec double column 2
spec double column 3