จัดส่งเครื่อง ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ะ

จัดส่งเครื่อง ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ะ

เครื่อง Mini 4060S 2 เครื่อง

เครื่อง Milling CNC 2440 1 เครื่อง

เครื่องกลึง CNC รุ่น BHC280 1 เครื่อง

ขอบคุณอาจารย์และพนักงานทุกท่านค่ะ