ส่งเครื่อง CNC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL

เช็คระบบเครื่องมิลลิ่ง รุ่น PCAM CNC 2440 ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ (Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)

เราสามารถจัดอบรมการใช้งาน CNC อย่างเป็นทางการโดยวิศวกรไม่ใช่ช่างทั่วไป และมีการจัดอบรมนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ

บริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
โทร. 092-5964599, 02-3731509
Email: [email protected]