ส่งเครื่อง CNC ที่สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ใช้ เครื่องกลึงเล็กอัตโนมัติ รุ่น MINI CNC เป็นสื่อการเรียนการสอนค่ะ 

เราสามารถจัดอบรมการใช้งานอย่างเป็นทางการโดยวิศวกรไม่ใช่ช่างทั่วไป และมีการจัดอบรมนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

บริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
โทร. 092-5964599, 02-3731509
Email: [email protected]