ส่งเครื่อง CNC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี KMITL

อบรมน้องๆนักศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ การเขียน GCODE และการใช้งานเครื่องมิลลิ่ง ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ค่ะ ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านนะคะ 

เราสามารถจัดอบรมการใช้งานอย่างเป็นทางการโดยวิศวกรไม่ใช่ช่างทั่วไป และมีการจัดอบรมนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

บริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
โทร. 092-5964599, 02-3731509