ส่งเครื่อง CNC สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม KMITL

อบรมทฤษฎีและปฎิบัติ การใช้งาน Mini CNC ที่สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ค่ะ ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านนะคะ

เราสามารถจัดอบรมการใช้งานอย่างเป็นทางการโดยวิศวกรไม่ใช่ช่างทั่วไป และมีการจัดอบรมนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

บริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
โทร. 092-5964599, 02-3731509