ส่งเครื่อง Mini CNC คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ

ส่งเครื่อง Mini CNC รุ่น 2020 จำนวน 6 เครื่องภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ

Mini CNC -> https://www.pcamcnc.com/mini-cnc/