ส่งเครื่อง และอบรมการใช้งานเครื่อง Milling cnc 2440 ที่ รร.หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย

ส่งเครื่อง และอบรมการใช้งานเครื่อง Milling cnc 2440 ที่ รร.หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ