ส่งเครื่องและอบรม Milling CNC 2440s + แกน4 ที่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ค่ะ

ส่งเครื่องและอบรม Milling CNC 2440s + แกน4 ค่ะขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และพนักงานทุกท่านค่ะ รายละเอียด -> https://www.pcamcnc.com/milling-cnc/