ส่งเครื่องกลึง CNC รุ่น CK6132 ที่บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่งเครื่องกลึง CNC 2 เครื่อง รุ่น CK6132 ค่ะขอบพระคุณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ค่ะ