จัดส่งเครื่องและอบรมการใช้งานเครื่อง Milling cnc 4 แกน รุ่น 2440S และเครื่องกลึง CNC รุ่น BHC280 ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ค่ะ