เครื่อง MILLING CNC (มิลลิ่งซีเอ็นซี) รุ่น VMCSS5535

Machine Overview (รายละเอียดเบื้องต้นของเครื่อง)
Size (ขนาด)Mid – Large (ใหญ่ปานกลาง)
Type of material (กัดงานประเภท)Stainless steel / Steel / Aluminum / Wood / Plastic / Etc. สแตนเลส / เหล็ก/ อลูมิเนียม/ไม้/พลาสติก/และอื่นๆ
Feature (จุดเด่น)High Precision CNC milling machine / Very heavy load / Long working hour / Lubrication system / Coolant system / High torque / Full Cover
(เครื่องกัดซีเอ็นซีความแม่นยำสูง สามารถกัดงานหนักมากได้ สามารถทำงานติดต่อกันได้นาน มีระบบหล่อลื่นราง มีระบบน้ำหล่อเย็นขณะกัดงาน หัวกัดมีความแรงสูง มีตู้ป้องกัน)
Accuracy / Precision (ความละเอียด/ แม่นยำ)Very High (สูงมาก)
Durability (ความแข็งแรง)Very high (สูงมาก)
Speed (ความเร็ว)Very High (สูงมาก)
Product quality (คุณภาพเครื่อง)Very High (สูงมาก)
รายละเอียด Milling CNC PCAM VMCSS5535 
Controller (ระบบควบคุม)ADTECH, SYNTEC, FANUC
Workspace (พื้นที่ทำงาน)350 x 550 x 500 mm
X movement (ระยะเคลื่อนที่แกน X)550 mm
Y movement (ระยะเคลื่อนที่แกน Y)350 mm
Z movement (ระยะเคลื่อนที่แกน Z)500 mm
X rapid feed (ความเร็วเคลื่อนแกนสูงสุด X)14000 mm/min
Y rapid feed (ความเร็วเคลื่อนแกนสูงสุด Y)14000 mm/min
Z rapid feed (ความเร็วเคลื่อนแกนสูงสุด Z)10000 mm/min
Table size (ขนาดโต๊ะทำงาน)350 x 800 mm
Feed system (ระบบส่งกำลัง)Ball screw / Linear guide
X axis motor (มอเตอร์แกน X)Servo
Y axis motor (มอเตอร์แกน Y)Servo
Z axis motor (มอเตอร์แกน Z)Servo
Auto Toolchanger (ระบบเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ)Yes
Number of Tools (จำนวนทูล)12
Machine Alignment (ความแม่นยำตัวเครื่อง)10 um
Spindle Type (ประเภทหัวสปินเดิล)Servo
Minimum movement precision (ระยะการเดินน้อยที่สุดที่สั่งการได้)0.001 mm
Repeatability accuracy (ความแม่นยำการเดินซ้ำ)0.01 mm
Handheld (แฮนเฮลล์)Yes
Cover (ตู้ป้องกันเศษ)Yes
Coolant system (ระบบน้ำหล่อเย็น)Yes
Lubricant system (ระบบน้ำมันหล่อลื่นราง)Yes
Axis safety (ระบบป้องกันแกน)Yes
Spindle safety (ระบบป้องกันหัวจับ)Yes
Home switch (เซนเซอร์เข้าตำแหน่งอ้างอิง)X  Y  Z
Input power (ไฟเลี้ยง)380 V 3 phase
Spindle speed (ความเร็วหัวจับ)100 – 8,000RPM
Spindle motor power (กำลังมอเตอร์หัวกัด)7.5 kWatt
Available options (อุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติม)
4th axis