คัปปลิ้ง / Coupling coupler

 

Coupling coupler

 

ขนาดภายนอก  25×30 mm

ขนาดรู  6.35×6.35 mm.

6.35×8 mm.

6.35×12 mm.

 

รหัสสินค้า : 500108-25300001

ราคาชิ้นละ   550 บาท

ขนาดภายนอก  30×40 mm

ขนาดรู  6.35× 8 mm.

8 ×8 mm.

8 ×10 mm.

8 ×14 mm.

รหัสสินค้า : 500108-30400001

ราคาชิ้นละ   650 บาท

ขนาดภายนอก  40×65 mm

ขนาดรู  10 ×10 mm.

10 ×17 mm.

10 ×19 mm.

 

รหัสสินค้า : 500108-40650001

ราคาชิ้นละ   750 บาท

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)