ดอกกัดงานละเอียด งานแกะสลัก / 3D Flat Engraving

 

860103860105

Engraving Bit แบบแบน 1 คม

ดอกกัดเพื่องานแกะสลัก  ตัวนูน 3D แบบ 1คม แบน

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-013110010.110°313.175100
300107-013110020.210°313.175100
300107-013110030.310°313.175100
300107-013110040.410°313.175100
300107-013110050.510°313.175100
300107-013115010.115°313.175100
300107-013115020.215°313.175100
300107-013115030.315°313.175100
300107-013115040.415°313.175100
300107-013115050.515°313.175100
300107-013120010.120°313.175100
300107-013120020.220°313.175100
300107-013120030.320°313.175100
300107-013120040.420°313.175100
300107-013120050.520°313.175100
300107-013125010.125°313.175100
300107-013125020.225°313.175100
300107-013125030.325°313.175100
300107-013125040.425°313.175100
300107-013125050.525°313.175100

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-013130010.130°313.175100
300107-013130020.230°313.175100
300107-013130030.330°313.175100
300107-013130040.430°313.175100
300107-013130050.530°313.175100
300107-013130060.630°313.175100
300107-013140010.140°313.175100
300107-013140020.240°313.175100
300107-013140030.340°313.175100
300107-013140040.440°313.175100
300107-013140050.540°313.175100
300107-013140060.640°313.175100
300107-013145010.145°313.175100
300107-013145020.245°313.175100
300107-013145030.345°313.175100
300107-013145040.445°313.175100
300107-013145050.545°313.175100
300107-013145060.645°313.175100

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-010420010.120°384170
300107-010420020.220°384170
300107-010420030.320°384170
300107-010420040.420°384170
300107-010420050.520°384170
300107-010420060.620°384170
300107-010430010.130°384170
300107-010430020.230°384170
300107-010430030.330°384170
300107-010430040.430°384170
300107-010430050.530°384170
300107-010430060.630°384170
300107-010440010.140°384170
300107-010440020.240°384170
300107-010440030.340°384170
300107-010440040.440°384170
300107-010440050.540°384170
300107-010440060.640°384170

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-010630010.130°456330
300107-010630020.230°456330
300107-010630030.330°456330
300107-010630040.430°456330
300107-010630050.530°456330

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

860121860125

Engraving Bit แบบแบน 3 คม

ดอกกัดเพื่องานแกะสลัก  ตัวนูน 3D แบบ 3 คม สามเหลี่ยม

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-023115010.115°313.175115
300107-023115020.215°313.175115
300107-023115030.315°313.175115
300107-023115040.415°313.175115
300107-023115050.515°313.175115
300107-023120010.120°313.175115
300107-023120020.220°313.175115
300107-023120030.320°313.175115
300107-023120040.420°313.175115
300107-023120050.520°313.175115
300107-023130010.130°313.175115
300107-023130020.230°313.175115
300107-023130030.330°313.175115
300107-023130040.430°313.175115
300107-023130050.530°313.175115
300107-023135010.135°313.175115
300107-023135020.235°313.175115
300107-023135030.335°313.175115
300107-023135040.435°313.175115
300107-023135050.535°313.175115

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-023145010.145°313.175115
300107-023145020.245°313.175115
300107-023145030.345°313.175115
300107-023145040.445°313.175115
300107-023145050.545°313.175115

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-020420010.120°384190
300107-020420020.220°384190
300107-020420030.320°384190
300107-020420040.420°384190
300107-020420050.520°384190
300107-020430010.130°384190
300107-020430020.230°384190
300107-020430030.330°384190
300107-020430040.430°384190
300107-020430050.530°384190

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รหัสสินค้า

Code

ขนาด

Size (D.) mm.

องศา

degree

ความยาวทั้งหมด

edge length (mm.)

ความโตก้านจับ

Shank Diameter (mm.)

ราคา

Price (Baht)

300107-020630010.130°456350
300107-020630020.230°456350
300107-020630030.330°456350
300107-020630040.430°456350
300107-020630050.530°456350

*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)