ส่งเครื่อง CNC สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และพนักงานทุกท่าน ที่ไว้วางใจสั่งเครื่อง เครื่อง MILLING CNC (มิลลิ่งซีเอ็นซี) รุ่น PCAM 2440 กับบริษัทเราค่ะ

ทางสถาบันได้ใช้เครื่อง CMM ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้วัดการคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน ทดสอบกับชิ้นงานที่ได้จากเครื่อง PCAM2440 ของเรา ได้ผลดังนี้
✔ ทดสอบด้านขนาดของชิ้นงานในแนวแกน X,Y รูปวงกลม มีความคลาดเคลื่อน 18 ไมครอน (หรือ 0.018mm)
✔ ทดสอบด้านมุมองศาในแนวแกน X,Y โดยใช้รูปหกเหลี่ยม มีความคลาดเคลื่อน -0.087 องศา
✔ ทดสอบด้านความเรียบระนาบของผิวหน้าชิ้นงาน มีความคลาดเคลื่อน 6.5 ไมครอน (หรือ 0.0065mm)
✔ ทดสอบด้านความฉากระหว่างแนวแกน Z และระนาบ X,Y มีความคลาดเคลื่อน 5.4 ไมครอน ต่อ 100 mm