เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC LATHE) / เครื่องกลึงอัตโนมัติ รุ่น BHC280 CNC

เครื่องกลึง CNC, เครื่องกลึงซีเอ็นซี, เครื่องกลึงอัตโนมัติ, เครื่องซีเอ็นซี