อบรมเครื่อง Mini CNC 3030 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อบรมเครื่อง Mini CNC 3030 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ 🙂