อบรมการใช้งาน CNC รุ่น 4060S ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองค่ะ

ส่งเครื่อง MINI CNC รุ่น 4060S + อบรมการใช้งาน CNC ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดระยองค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ