อบรบ CNC เครื่อง 2440S ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินครินทร์ค่ะ

อบรบ CNC เครื่อง 2440S ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินครินทร์ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์และพนักงานทุกท่านนะคะ 

 ซื้อเครื่องกับเราฟรีอบรมการใช้งานโดย ดร.วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ช่างทั่วไปที่โรงงานค่ะ และเรายังมีบริการอบรมนอกสถานที่เช่นกันค่ะ